AKRONYMER.se

Akronym eller initialförkortning är en förkortning bildad av begynnelsebokstäverna i flera ord eller ordled
Vissa anser att termen "akronym" endast skall användas för initialförkortningar vilka utläses som uttalbara ord i stället för att uttalas bokstav för bokstav.
Exempelvis är initialförkortningen IKEA definitivt en akronym, medan CD inte är en akronym enligt den snävare definitionen eftersom det uttalas 'se de' och inte 'sedd'.

Akronym Betydelse Förklaring
Gais Göteborgs atlet- och idrottssällskap Goa grabbar
Laser Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation ljusförstärkning genom stimulerad emission av strålning
ROM Read-Only Memory Datorns minne
RAM Random Access Memory sdsadsd
Saab Svenska AeroplanAktieBolaget Före 1968 skrivet SAAB